SPIRITISM

Spiritism! Meediumid! Tuline vaidlus käib nii poolt kui vastu. Pole minu asi oponentide ja nende kirgliku materdamise kohta midagi öelda. See oleks ajaraiskamine, sest igal loogiliselt mõtleval inimesel tarvitseb ainult vaadata, kuidas need niinimetatud tõestused või uuringud välja näevad, veendumaks, et need näitavad ainult "asjatundjate" täielikku võhiklikkust ja ilmset mannetust.

Mispärast? Kui ma tahan uurida maad, siis pean end kohandama maa olemuse ja iseärasustega. Kui ma tahan aga tungida mere saladustesse, siis ei jää üle midagi muud kui orienteeruda veele ja kasutada selle omadustele vastavaid abivahendeid.

Kangi ja labida või puurimismasinaga vee kallale asumine ei viiks uurimistööd päris kindlasti edasi. Või peaksin seepärast vee olemasolu koguni eitama, et labidas sellest vabalt läbi läheb, mitte nii nagu tavapäraselt maad kaevates? Või et vee peal ei saa niisamuti kõndida nagu maad mööda?

Oponendid vastavad: "See on hoopis teine asi, sest vee olemasolu võin ma näha ja tunda. Niisiis ei saa seda keegi eitada!"

Kui palju sellest möödas on, kui vägagi innukalt eitati, et ühesainsas veetilgas võiks olla miljoneid värviküllaseid elusolendeid, mida tänapäeval iga lapski teab? Ja miks seda eitati? Ainult seepärast, et neid ei nähtud! Alles pärast nende omapärale vastava instrumendi leiutamist võidi seda uut maailma näha, vaadelda ja tundma õppida.

- - -

Kummaline vaidlus käib maisele surmale järgneva elu poolt ja vastu, sageli tegelikult lausa naeruväärsusteni. Kes suudab rahulikult, ilma eelarvamuste ja ootusteta vaadelda ning mõelda, see leiab peagi, et tegelikult räägib kõik, eranditult kõik selle poolt, et tõenäoliselt eksisteerib ka mingi muuaineline maailm, mida praegune tavainimene ei suuda näha. Vägagi palju toimub meie ümber niisugust, mis seda ikka ja jälle meenutab ning mida ei saa niisama lihtsalt olematuks tunnistada ja kõrvale heita.

Vastupidine seisukoht, maise surma järel igasuguse elutegevuse täielik lõppemine, toetub ainult paljude inimeste soovile vabaneda seeläbi hõlpsalt igasugusest vaimsest vastutusest, mille puhul ei loe midagi ei tarkus ega nutikus, vaid ainult ehe tunnetus.

- - -

Kui mõne spiritistliku seansi pettunud külastaja ei peagi meediumi petiseks, siis vähemalt hakkab ta kogu sealpoolsuses üpris tõsiselt kahtlema või ütleb endale tuhandete teiste eeskujul, kes on valinud samasuguse mugava tavalahenduse: "Lõppeks, mis see sealpoolsus mulle korda läheb? Selle üle võivad teised pead murda. Mul on parematki teha." See "parem" tähendab aga rahategemist, et ainult oma keha teenida ja niiviisi peenmateriaalsusest veelgi rohkem kaugeneda.

- - -

Räägime aga nüüd spiritismi, spiritualismi ja muu taolise toetajatest. Kõik nende õpetused on lõpuks ainult üks suur eksitus!

Toetajad on tõele sageli palju ohtlikumad kui vastased, palju kahjulikumad!

Miljonite hulgast on ainult vähesed valmis laskma endale tõtt öelda. Suurem osa on takerdunud väikeste eksituste hiiglaslikku võrku, mis ei lase neil enam leida teed lihtsa, selge tõeni. Milles on viga? Kas ehk sealpoolsuses? Ei! Või meediumides? Samuti mitte! Viga on ainult inimeses endas! Ta ei ole iseenda suhtes piisavalt tõsine ja range, ei taha oma eelarvamustest loobuda. Ta kardab lõhkuda oma ettekujutust sealpoolsusest, mis on talle tema fantaasiates tekitanud pikka aega pühalikku värinat ning loonud isegi teatava heaolutunde.

- - -

"Ekspertide" negatiivsed uurimistulemused paistavad nüüd hoopis teises valguses. Kes suudab peenmateriaalseid protsesse jälgida, seda ajab lausa muigama, sest nii mõnegi uurija aruanne on hinnang tema enda, tema oma siseelu kohta, arvustades vaid tema hingeomadusi.

- - -

Spiritism kui selline on omandanud vägagi halva kuulsuse, kuid mitte iseenda, vaid nende arvutute tegelaste tõttu, kes juba pärast paari esimest ja sageli üsna tühist kogemust eksalteeritult kujutlevad, nagu oleks eesriie nende jaoks avanenud, ning kibelevad siis kohe teisi õnnelikuks tegema, pakkudes neile sealpoolsest elust nägemust, mille nad on ise välja mõelnud, mis tuleneb nende ohjeldamatust fantaasiast ja mis eelkõige rahuldab täielikult nende endi soovimisi. Harva on aga sellistes nägemustes tegemist puhta tõega!