Graalia in Estonian: Sissejuhatus
SISSEJUHATUSEKS JA HOIATUSEKS

Enne kui asuda vahetult nende teemade juurde, millele viitab kirjastuse logo, oleks ehk õpetlik vaadata, kuidas elab üks artikkel, mis sai suve hakul saadetud mitme meie haridusasutuse häälekandja toimetusele. Kes avaldas selle sõna-sõnalt juba järgmises numbris, kes lükkas avaldamise uue õppeaasta algusele, kuna viimased lehenumbrid olid lõpetajate nimekirjade ja muu taolisega juba nagunii üle koormatud, jne.

Ühe väljaande toimetaja teatas aga mõned päevad enne Tiigrituuri 1999 algust, et mäletab seda kaastööpakkumist küll, aga ei kavatsegi mingi erakirjastuse sektantlikku propagandat avaldada, sest hariduse- ja koolirahval polevat taoliste asjadega kõige vähematki pistmist. Ju ta jõudis märgata, et selliseid iga vähegi tervikliku maailmavaate lahutamatuks koostisosaks olevaid üldinimlikke teemasid nagu elu ja surm, teadus ja religioon, usk ja kirik, moraal ja õiglus jne. käsitleti viidatud teostes mitte just tavapäraste kaanonite kohaselt.

Õnneks lubas ta lahkesti seda tagasilükkamist ka internetis ära nimetada. Jätame seepärast küsimata, kuidas nimetatakse niisugust ilmavaadet, kus tõde aktsepteeritakse sõltuvalt selle väljaütleja isikust või tervikut püütakse käsitleda kindlaksmääratud raamides ja ilma eluliselt oluliste osadeta.

Mida peavad aga kostma vaesed koolmeistrid, kui kaela kandma hakanud mikud-mannid tulevad välja vägagi ebatavaliste, kuid sellegipoolest (või just nimelt selle poolest) ülimalt loogiliste küsimustega? Ei aita tõrjumine, et mis te tühja pärite, teie ei pea seda teadma ja meie pole sellest midagi kuulnud... Need küsimused tulevad aga varem kui arvatagi võib.

Autori ootused lugejate suhtes on vägagi konkreetsed ja näitavad selgesti, et tegemist pole mingil juhul kergestivõetava ajaviitelektüüri või sektantliku ja dogmaatilise õpetusega. Samal ajal peab aga iga lugeja kõigepealt ise endale selgeks tegema, mida tema tegelikult otsib ja ootab.

Kes söandab nüüd veel ikkagi priitahtlikult edasi minna, see peaks kõigepealt rahulikult läbi lugema kirjastusepoolse tutvustuse ja autori enda saatesõna ning kogu 168 peatükist koosneva kolmeköitelise peateose sisukorra (vt "lisainfo"), et oodatavast pisutki aimu saada. Ilmselt ei anna aga ainult mõnesõnalised pealkirjad sageli isegi ühe peatüki sisust piisavalt adekvaatset ettekujutust.

Puht inimlikult ei saa kellelegi pahaks panna, kui ta uue raamatu siit-sealt suvalisest kohast lahti teeb, et pakutavast mingitki aimu saada. Loomulikult ei ole see veel piisav ka esialgsete hinnangute andmiseks. Parimal juhul võib see ainult kallutada kas edasi lugema või käega lööma. Just sellise pilguheitena tuleb võtta ka järgnevaid lõike tõlkimisel oleva Graali sõnumi "Tõe valguses" teisest osast, mida lähemail päevil on plaanis veelgi lisada:

Vastutus
Saatus
Armastuse religioon
Lunastaja
Sündimise müsteerium
Kas okultne treening on soovitatav?
Spiritism
Mõttevormid
Abielu
Mida lapsed võivad vanematelt nõuda
Inimene ja tema vaba tahe
Ideaalsed inimesed
Usk
Surm
Imeteod
Lõhe inimkonna ja teaduse vahel
JNE.

Asjakohast vahelugemist ka Isaac Asimovilt.

Kõik oma küsimused, arvamused ja ettepanekud palume saata vahetult kirjastusele, et Tiigrituuri foorumit sellega mitte koormata. Vastame kõikidele olenevalt vajadusest ja võimalusest kas individuaalselt või interneti vahendusel.

Kirjastust aga omakorda huvitaks ka see, kas taoliste raamatute teksti täielik avaldamine internetis ja järelikult ka nende paljundamise võimalus diskettidel jne. asendaks tavalisi raamatuid või lubaks hoopis suurema veendumusega otsustada, kas neid üldse ostma minna või mitte. Kas ja kuivõrd ollakse valmis sadu süvenemist nõudvaid lehekülgi tervislikest, majanduslikest, olmelistest jms. kaalutlustest lähtudes üksnes arvutiekraanilt lugema? Seni on käesolev kodulehekülg eelkõige ikkagi teavitamiseks, et sellised raamatud üldse olemas on.

 

Avaleht
Sissejuhatus
Pealeht
Lisainfo

 

Avatud 22.08.1999.