KAS OKULTNE TREENING ON SOOVITATAV?

Sellele küsimusele tuleb vastata kindlalt "ei"! Okultne treening, mis üldiselt koosneb harjutustest selgeltnägemise, selgeltkuulmise jms. saavutamiseks, takistab seesmist vaba arengut ja tõelist vaimset edasijõudmist. Kui treening on olnud enam-vähem edukas, siis selle tulemusena saab inimesest justnagu maag, nagu neid vanasti nimetati.

See on ühekülgne, kobades alt ülespoole liikumine, kusjuures kunagi ei suudeta nõndanimetatud maise lummust ületada. Kõik, mida sellisel moel võidakse üldse saavutada, on kõige madalamat järku ja tühine, mis ei suuda inimesi sisemiselt kõrgemale tõsta, küll aga eksitusse viia.

- - -

Sellega ei ole aga öeldud, nagu peaks peenmateriaalne maailm jääma kogu maise elu ajal puutumatult suletuks!

Kes on seesmiselt küpsed, neile saab õigel hetkel osaks tunda end kodus seal, kus teisi varitseb veel hädaoht. Nemad tohivad näha tõde ja seda edasi anda. Aga seejuures näevad nad selgesti ka ohtusid, mis ähvardavad neid, kes okultse treeningu kaudu tahavad ühekülgselt siseneda neile tundmatu maa sügavustesse. Nad ei toeta kunagi mingit okultset treeningut.