VAIMUVÄRSKENDAVAT MÕTTEAINET INTERNETIST

Alates tänavu kevadest on internetist võimalik hankida üha rohkem teavet ka eesti keeles ühe maailmakäsitluse kohta, mida on õigustatult tutvustatud kui terviklikku, harmoonilist, kõikehõlmavat, sõltumatut jne.

Kui neid iseloomustusi oleks võimalik kuidagi vaidlustada, siis oleks seda kindlasti juba ammugi tehtud. Piisaks ju iga nimetatud tunnuse üldkehtivuse kummutamiseks ka ühestainsast näitest, kus see ei kehti. Kui aga mitte oodata vastuseid sedalaadi küsimustele nagu hapukurgihinnad möödunudsuvisel Petseri laadal või eelseisva eksami ülesannete lahendused, siis sisuliste, maailmavaateliste teemade käsitlus on tõepoolest unikaalne.

Laia ning igaüht meist rohkem või vähem puudutava küsimusteringi võimalikult lihtsas ja arusaadavas keeles esitatud analüüs kätkeb endas aga alati ohtu, et lugejale võib juba mõne esimese lause või siit-sealt haaratud mõttekatkendi põhjal tunduda, et kõike seda või vähemalt midagi taolist on ta juba ammugi kusagilt kuulnud või lugenud. Seepärast on käsitluse autor rõhutanud, et iga tõsine uurija peab lugema seda mitte valikuliselt lehitsedes, vaid algusest kuni lõpuni ilma midagi vahele jätmata. Ainult siis võib ta mõista kohati üsna igapäevaselt kõlavate tekstide tegelikku sisu ja ulatust.

Käsitluse omapäraks on autori personaalne pöördumine lugejate poole, tema nõudmine, et igaüks neist suudaks kõike öeldut seostada ja tahaks seda võrrelda ka iseenda elukogemustega ning nende najal asjalikult ja objektiivselt kontrollida. Mitte kedagi ei topita kassipoja kombel vägisi ninapidi piima sisse, ja kes tahab ilma asjasse süvenemata kohe materdama hakata, sellel on parem üldse mitte lugema hakatagi. Eriti tõsiselt hoiatab autor aga tähelepanu hajutamise eest öeldult ütlejale.

Kui nüüd veidi konkreetsemaks minnes lisada, et käsitletav küsimustering hõlmab ka taime- ja loomariigi problemaatikat, maise teaduse tegemist, suhtumist maistesse hüvedesse ning inimese enda elukäiku alates tulevaste vanemate teineteise-leidmisest ning nende võimalustest ja osast selle määramisel, milline saab olema nende perekonna tulevane liige, kuni hoidumiseni põhjustamast asjatuid kannatusi juba siitilmast lahkunutele, siis pole vist küll kedagi, keda need küsimused lausa isiklikult ja vahetult üldse ei puudutaks. Iseasi, kas igaüks tahab oma saatuse kujundamisega teadlikult tegelda.

Iga meie tiigritriibulise ühiskonna kirjaoskaja kodanik võib kõige selle kohta omal vabal tahtel täpsemalt lugeda leheküljelt www.graalia.ee.