LUNASTAJA

- - -
Jeesus suri niisiis inimkonna pattude pärast! Kui inimesed ei oleks pattu teinud, oma mõistuslikus piiratuses Jumalast ära pöördunud, siis poleks Jeesus pidanud üldse tulema, ta oleks pääsenud nii kõikidest oma kannatustest kui ka ristisurmast. Seepärast öeldakse täiesti õigesti - Jeesus tuli, kannatas ja suri ristil meie pattude pärast!

See aga ei tähenda, nagu ei peaks sina oma patud ise lunastama!

Sinu jaoks on see nüüd ainult lihtsam, sest Tõe toomisega on Jeesus sulle oma sõnumiga teed näidanud.

Niisiis ei saa ka Jeesuse ristisurm sinu enda pattusid niisama lihtsalt maha pesta. Et niisugune asi saaks juhtuda, selleks peaks enne kõik universumi seadused ümber lükatama. Seda aga ei juhtu. Jeesus ise viitas küllalt sageli kõigele sellele, "mis on kirjutatud", niisiis Vanale Testamendile. Ka uus, Armastuse evangeelium ei taha vana, Õigluse evangeeliumi ei maha teha ega ümber lükata, vaid täiendada, jäädes sellega lahutamatult seotuks.

Seepärast ära unusta kõikide asjade looja õiglust, mis ei lase end karvavõrdki väärata, mis seisab raudselt maailma algusest kuni selle lõpuni! See ei lase kunagi kellelgi teise süüd enda peale võtta, et seda lunastada. - - -

Jumala õiglus avaldub universumi seadustes täpselt ja valjult, sest mida inimene külvab, seda ta lõikab, nagu ka Jeesus ise oma sõnumis ütles. Jumalik õiglus ei tee siin vähimatki mööndust!