IMETEOD

Imetegude seletus on juba selles nimetuses endas. Imetegu on midagi niisugust, mis paneb inimesed imestama, mida nad ei pea võimalikuks. Aga ka ainult ei pea, sest imeteo toimumine ise on selle võimalikkust juba kinnitanud.

Selliseid imetegusid, nagu paljud usklikud endale ette kujutavad, ei ole olemas! Nemad peavad imeteoks midagi sellist, mis jääb väljapoole loodusseadusi, mille toimumine on koguni kõikide loodusseadustega täielikus vastuolus. Just see on nende meelest jumalik! Imetegu on neile midagi niisugust, milleks on võimeline ainult nende Jumal, kes ilmutab niiviisi oma erilist armu ja kasutab oma kõikvõimsust sellise teo kordasaatmiseks.

Need vaesekesed mõtlevad ekslikult, et kõikvõimsus tähendab võimet teha seda, mis parajasti pähe tuleb, ning et ime ongi niisugune meelevaldne tegu. Nad ei kujuta endale ettegi, kui tohutult nad Jumalat sellega pisendavad, sest niisugused imeteod oleksid küll kõike muud kui jumalikud.

Jumalikes tegudes on esikohal ülim täiuslikkus, milles pole ühtegi viga, ühtki lünka. Ja täiuslikkus nõuab kõige rangemat loogilisust, vääramatut järjekindlust mistahes küsimuses. Järelikult saab imetegu toimuda ainult sündmuste loogiliselt veatus arengus. Vahe on ainult selles, et ime puhul teatud sündmuste maises mõttes pikka aega nõudev arengukäik kulgeb küll tavapärasel viisil, kuid ennekuulmatu kiirusega. Selle põhjuseks võib olla kas mõnele inimesele osaks saanud eriline võime või ka midagi muud, aga just too meeletu kiirus lasebki toimuvat paista imepärasena, lühidalt, imena.

Vahel võib mõne praegust arengutaset oluliselt ületava sündmuse taga olla ka eriliselt kontsentreeritud energia. Mitte kunagi, mitte mingil juhul ei toimu midagi aga väljaspool olemasolevaid loodusseadusi või koguni nendega vastuolus. Kuigi see on nagunii võimatu, kaotaks taoline imetegu otsekohe igasuguse jumalikkuse ja muutuks lihtsalt meelevaldseks aktiks. Niisiis täiesti vastupidiseks sellele, mida paljud usklikud asjast arvavad.

Midagi, milles puudub range loogika, pole jumalik. Iga imetegu on ilma vähimagi möönduseta loomulik sündmus, mis kulgeb ainult ebahariliku kiiruse ja kontsentreeritud energiaga. Mitte kunagi ei saa toimuda midagi ebaloomulikku. See on täiesti välistatud.