See, kes minu loenguid kuulab või loeb, peab endaga pidevalt töötama, iga loengu üle järele mõtlema ning seda nii teiste loengute kui ka suurte ja väikeste elujuhtumitega seostama! Alles siis suudab ta Graali sõnumit mõista ning leiab, et sellest kujuneb aja jooksul täiuslik tervik, milles pole ühtegi lünka...

Graali sõnum elab, ja ainult need, kes seda oma hinges tõeliselt ja ausalt igatsevad, võivad sellest rikkalikult osa saada! Kõik ülejäänud lükkab ta iseenesest tagasi. Ennasttäis ja pealiskaudsete otsijate jaoks jääb see sõnum seitsme pitseriga suletuks!

Abd-ru-shin

 

USK

Uskumine ei ole üldse selles, mida suurem osa niinimetatud usklikke üles näitab. Tõelise usuga on tegemist alles siis, kui jumalike sõnumite sisu on täielikult omaks võetud ning see on saanud elavaks ja sundimatuks veendumuseks.

Jumalikud sõnumid on nii Jumala sõnas kui ka Tema loometöös. Kõik annab tunnistust Temast ja Tema tahtest. Niipea kui inimene suudab kogu ümbritsevat olelust ja selle kujunemist teadlikult kogeda, liituvad kõik tema tunded, mõtted ja teod ühtseks rõõmuküllaseks jumalajaatuseks.

Olgugi et ta neist asjust nüüd enam kuigivõrd isegi ei räägi, on Jumalat niiviisi vaikselt austades, aga võib ka öelda, et Teda usaldades saanud temast selline isiksus, kes tunneb end kogu loomevallas kindlalt ja turvaliselt. Ta ei satu ülemäärasesse vaimustusse ega hõlju väljamõeldistes, nii nagu ta ei pühenda kogu oma maapealset elu ainult vaimsetele küsimustele, vaid hoolitseb terve mõistusega ja rõõmsal meelel ka oma maiste asjade edendamise eest. Kui aga peaks vaja olema, kasutab ta seejuures mõistuse külma jõudu kui vahedat relva oskuslikult ka enesekaitseks, loomulikult ilma kellelegi ülekohut tegemata.

Inimene ei pea enda ebaõiglast kohtlemist üldsegi mitte vaikides ära kannatama. Sellega ta ainult õhutaks ja tugevdaks kurjust.

 

LUNASTAJA

Jeesus suri niisiis inimkonna pattude pärast! Kui inimesed ei oleks pattu teinud, oma mõistuslikus piiratuses Jumalast ära pöördunud, siis poleks Jeesus pidanud üldse tulema, ta oleks pääsenud nii kõikidest oma kannatustest kui ka ristisurmast. Seepärast öeldakse täiesti õigesti - Jeesus tuli, kannatas ja suri ristil meie pattude pärast!

See aga ei tähenda, nagu ei peaks sina oma patud ise lunastama!

Sinu jaoks on see nüüd ainult lihtsam, sest Tõe toomisega on Jeesus sulle oma sõnumiga teed näidanud.

Niisiis ei saa ka Jeesuse ristisurm sinu enda pattusid niisama lihtsalt maha pesta. Et niisugune asi saaks juhtuda, selleks peaks enne kõik universumi seadused ümber lükatama. Seda aga ei juhtu. Jeesus ise viitas küllalt sageli kõigele sellele, "mis on kirjutatud", niisiis Vanale Testamendile. Ka uus, Armastuse evangeelium ei taha vana, Õigluse evangeeliumi ei maha teha ega ümber lükata, vaid täiendada, jäädes sellega lahutamatult seotuks.

Seepärast ära unusta kõikide asjade looja õiglust, mis ei lase end karvavõrdki väärata, mis seisab raudselt maailma algusest kuni selle lõpuni! See ei lase kunagi kellelgi teise süüd enda peale võtta, et seda lunastada. - - -

Jumala õiglus avaldub universumi seadustes täpselt ja valjult, sest mida inimene külvab, seda ta lõikab, nagu ka Jeesus ise oma sõnumis ütles. Jumalik õiglus ei tee siin vähimatki mööndust!